Traduceri Constanta - 0760256787 | 0241839542 | office@traducerialfa.ro | Strada Dragos Voda 11, Constanta, Romania

Apostile HAGA

Apostila este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite in tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei de la Haga.  Eliberarea apostilei are drept scop certificarea autenticitatii unui act oficial, pentru prevenirea utilizarii unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.
Romania este tara semnatara a Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961, incepand cu data de 16 martie 2001,  iar Republica Moldova incepand cu data de 16 martie 2007.
Pana in prezent, 64 de state au aderat la Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 (vezi Statele/ tarile semnatare ale Conventiei de la Haga pentru care este nevoie de Apostila http://ct.prefectura.mai.gov.ro/apostila/statele-semnatare/ ) privind simplificarea procedurii supralegalizarii actelor ce vor fi folosite pe teritoriul altor state pentru recunoastere internationala.
Apostilarea documentelor se face de catre birourile specializate ale Prefecturilor, Tribunalelor, respectiv Camerei Notarilor Publici.
Anumite categorii de acte necesita in prealabil vizare de catre autoritatile competente, dupa care se poate aplica apostila.

Ne putem ocupa de toate formalitatile necesare pentru documentele dumneavoastra, fara a mai fi nevoie sa va deplasati sau sa intocmiti procuri notariale. In baza Contractului de prestari care il vom incheia in momentul solicitarii, vom putea realiza servicii complete pentru actele care va sunt necesare si anume:

  • Va putem reprezentarea la toate institutiile abilitate din Romania pentru obtinerea documentelor initiale necesare (daca este cazul);
  • Ne ocupam de vizarea actelor la autoritatile competente (daca este cazul);
  • Ne deplasam in locul dvs. la birourile specializate ale Prefecturilor, Tribunalelor respective Camerei Notarilor (in functie de tipul documentului difera institutia competenta pentru aplicarea apostilei);
  • Realizam traducerea documentului, legalizarea cat si apostilarea traduceri la Camera Notarilor Publici.
ACTE MENTIUNI
ACTE STARE CIVILA:
Certificate de nastere
Certificate de casatorie
Formatul nou, emise dupa data de 01.01.1998.
Nota: Actele de stare civila emise inainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou international.
Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi.
Adeverinta de celibat (dovada stare civila) Oficiile de stare civila care au inregistrat nasterea.
Nota: Unele tari solicit ape langa adeverinta/dovada de stare civila si certificatul de casatorie cu mentiunea “Anulat” sau Sentinta de divort pentru persoanele care au fost casatorite si vor sa se recasatoreasca pe teritoriul acelui stat.
Certificate de botez /cununie Vizate in prealabil la Protoeria din judetul care l-a eliberat.
Certificat de cazier judiciar Eliberat cu cel mult 6 luni in urma.
Certificat de cazier rutier Eliberat cu cel mult 6 luni in urma.
Certificat de rezienta fiscala Redactate atat în limba romana cat si engleza, eliberate de administratiile finantelor publice.
ACTE DE STUDII:
Diploma de Bacalaureat
Diploma de Licenta
Diploma de Master
Adeverinte
Foaie Matricola
Supliment la diploma
Actele emise in sistemul de invatamant preuniversitar vor fi vizate (in prealabil prezentarii acestora pentru aplicarea apostilei) de catre Inspectoratul Scolar Judetean pe raza caruia se afla unitatea emitenta. Actele emise in sistemul de invatamant universitar si postuniversitar vor fi vizate (in prealabil prezentarii acestora pentru aplicarea apostilei) de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. Alfa Traduceri va poate reprezenta pentru obtinerea acestei vize.
Adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman Eliberate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor
Adeverinte privind componenta familiei (certificat, atestat) Eliberate de Directiile Generale Publice de Evidenta a Persoanelor;
Documente ce atesta calitatea de scolarizat pe teritoriul Romaniei, pentru cetatenii straini Vizate in prealabil de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
ACTE CU CARACTER MEDICAL
Adeverinta medicala
Certificat de concediu medical
Aviz epidemiologic
Vizate în prealabil la Directia de Sanatate Publica in raza careia se afla unitatea medicala care a eliberat. Centrul de traduceri Alfa va poate reprezenta pentru obtinerea Apostilei la tribunalul Constanta.
Certificatele de competenta ale personalului maritim navigant Vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
Brevete de turism Emise de Autoritatea Nationala pentru Turism.
ACTE CARE DOVEDESC CALIFICAREA INTR-O MESERIE
Certificat de calificare profesionala
Certificat de competente
Certificate / autorizatii de traducator
Certificate de absolvire si calificare in diferite meserii emise inainte de 1989 si intre anii 1990-2003 vor fi vizate in prealabil de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Certificate de calificare si absolvire emise incepand cu luna ianuarie 2004 vor fi vizate in prealabil de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala.
ACTE PRIVIND RECUNOASTEREA CALIFICARII PENTRU ACTIVITATILE PROFESIONALE DIN DOMENIUL MEDICAL
Certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.)
Adeverinta (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.)
Atestat (de libera practica, de studii complementare etc.)
Eliberate de Ministerul Sanatatii – Directia Generala Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesionala si Salarizare.
ACTE REFERITOARE LA RAPORTURILE DE MUNCA/SERVICIU
Stagiul de cotizare
Adeverinte prin care se atesta activitatea desfasurata vechimea în munca, in meserie si in specialitate etc
Eliberate de Casele judetene de pensii.
ACTE CU CARACTER FISCAL
Certificat (de rezidenta fiscala, de atestare fiscala privind impozitele platite etc.)
adeverinta (de venit etc.)
Eliberate de Directia Generala a Finantelor Publice.
EXTRASE
extras de carte funciara
extras din arhivele national
acte privind calitatea de titular de alocatie pentru copii ori faptul ca titularul nu are calitatea de asigurat
acte referitoare la dreptul la libera circulatie
Eliberate în temeiul legii de Administratiile Publice locale.
Hotarari judecatoresti Hotararile judecatoresti trebuie sa fie “definitive si irevocabile” si semnate cu numele in clar de catre grefierul care legalizeaza hotararea sau de catre presedintele instantei si trebuie sa poarte stampila presedintelui. Centrul de traduceri Alfa va poate reprezenta pentru obtinerea Apostilei la tribunalul Constanta.

Traduceri Autorizate

Traduceri Legalizate

Apostile HAGA

Supralegalizari

Declaratii de Valoare

Traduceri IT

Pentru mai multe detalii si informatii nu ezitati sa ne vizitati la adresa din Constanta!

Contacteaza-ne